IDROFLORAL 20-20-20 + ME

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik (W/W)
Toplam Azot (N) %20
Nitrat Azotu (N) % 5,6
Amonyak Azotu (N) % 3,9
Üre Azotu (N) % 10,5
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit (P2O5) % 20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 20
Suda Çözünür Bor (B) % 0,01
Suda Çözünür Mangan (Mn) %0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn) %0,01
Fiziksel Bilgiler
pH         4,6 (%1)

ÖZELLİKLER

  • IDROFLORAL 20-20-20, yüksek derecede saflık ve çözünürlüğü olan, açık arazi ve seralarda özellikle sulama yolu ile uygulanmak için tasarlanmış, aynı zamanda yapraktan da uygulanabilen bir toz gübredir.
  • Makro elementler arasındaki oranı (1:1:1) bitkilerin yaşamlarının her aşamasına uygundur ve bitkilerin genel besin maddelerine olan ihtiyacını giderir.
  • Azot içeriği hem kolay hem de yavaş alınacak formdadır. Azot; Nitrat, Amonyum ve üre formundadır.
  • İhtiva ettiği Bor, Mangan ve Çinko gibi katalitik fonksiyonlarına göre tanımlanan iz elementler, bitkinin ana biyolojik fonksiyonları olan döllenme, fotosentez ve meristematik gelişmeyi uygulamalarına imkan verir.
  • Formülün fizyolojik asidik tepkisi bitkilerin besin maddelerinin maksimum asimilasyonunu sağlar.
  • IDROFLORAL 20-20-20 kullanımı bitkinin mükemmel bir bitkisel üreme dengesi kazanmasına ve böylece iyi çiçeklenmesine ve son ürünün iyi çıkmasına yardımcı olur.

 

UYARILAR

Kapalı alanlardaki (seralar, tüneller, vs) yaprak uygulamaları için dozajlar, 200 g/hl su (% 0,2) oranını geçmemelidir. Yaprak uygulamaları, günün en serin saatlerinde gerçekleştirilmelidir. İlaçlama makinaları ve gübre tanklarındaki gübre/su oranı çözelti olarak %10 olmalıdır.

UYUMLULUK

IDROFLORAL 20-20-20 kalsiyum içerikli ürünler istisna olmak üzere Cifo ürünleri ve zirai ilaçlarla karışabilir. Ön karışabilirlik testleri yapılmasını her zaman tavsiye ederiz.

AMBALAJ

10 KG

 

q