IDROFLORAL 14-25-5

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Garanti Edilen İçerik (W/W)
Toplam Azot (N) %14
Amonyak Azotu (N) %14
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit (P2O5) % 25
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 5
Fiziksel Bilgiler
pH            4,3 (%1)

ÖZELLİKLER

  • IDROFLORAL 14-25-5, yüksek derecede saflık ve çözünürlük içeren bir toz gübredir, özellikle damlama sulama (fertigasyon) ile gübrelenen açık alanlarda ya da seralarda uygulamalar için hazırlanmıştır, fakat aynı zamanda yaprak uygulamaları için de uygundur.
  • Makro elementler arasındaki oran (3:5:1), genel anlamda ürünlerin vejetatif döngülerinin ilk ve orta aşamaları için ve fosfor gerektiren bitkiler için uygundur.
  • Ortamdaki Kükürt ve fizyolojik asit reaksiyonunun varlığı, bitki besin elementlerinin bitkiler tarafından kolayca alınmasını sağlar.
  • IDROFLORAL 14-25-5, köklerin gelişmesini sağlar, filizlenmeyi ve vejetatif gelişimi arttırır, bitkileri olumsuz hava koşullarına dayanıklı hale getirir, meyve raf ömrü ve kalitesini arttırmaya yardımcı olur.

 

UYARILAR

Kapalı alanlardaki (seralar, tüneller, vs) yaprak uygulamaları için dozajlar, 200 g/hl su (% 0,2) oranını geçmemelidir.
Yaprak uygulamaları, günün en serin saatlerinde gerçekleştirilmelidir.

UYUMLULUK

IDROFLORAL 14-25-5 , kalsiyum içerikli ürünler istisna olmak üzere Cifo ürünleri ve zirai ilaçlarla karışabilir. Ön karışabilirlik testlerinin yapılmasını her zaman tavsiye ederiz.

AMBALAJ

10 KG

 

q