ALGA CIFO 3000

ORGANİK GÜBRE
SIVI DENIZ YOSUNU (MACROCYSTIS INTERGRIFOGLIA)

Garanti Edilen İçerik (W/W)
Toplam Organik Madde %5
Toplam Alginik Asit %0,02
Giberallik Asit 1,18 ppm
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) %2
Fiziksel Bilgiler
pH 7,5 (%1)

ÖZELLİKLER

Alga Cifo 3000, tamamen bitkisel kökenli olup,  organik matriks içindeki doğal bileşenlerin etkinliğini artırmayı sağlayan bir üretim sürecinde yaratılan yenilikçi sıvı organik bir gübredir. Ana bileşenleri Kuzey Avrupa denizlerinin deniz yatağından gelen Macrocystis Integrifoglia deniz yosunu ile zengin polisakkaritler, aminoasitler (Glumatik Asit), doğal aktif gelişim düzenleyiciler (Betain ve Polyamin ) ve vitaminler içerir.  Diğer organik bileşenler, bitkisel parçacıklar, zengin mayalar, enzimler, proteinler, oligosakkaritler, nükleer asitler ve ATP  (Adenozin 5'- trifosfat) ile karakterize edilerek üretim sürecindeki zengin içeriğini korumaktadır.

Alga Cifo 3000, kök ve tomurcukların gelişiminin yanı sıra çevresel ve fizyolojik strese karşı dirençli olmaya yardımcı olur, yeknesak bir meyve gelişimi ve verimini teşvik eder. Nihai verimde ürünlerin dış özellikler, ağırlık ve raf ömrüne yardımcı olur.

Klorofil fotosentezini teşvik ederk yaprak yüzeyi ve verimi arttırır. 

Erkan meyve düşmelerini azaltır.

İlk gelişim dönemlerinde ve besinlerin emiliminde köklerin gelişimini arttırır.

Nihai verimde dış özellikleri (renk, şeker vs.) ağırlık ve uzun raf ömrüne yardımcı olur.

 

UYARILAR

Kapalı alanlarda (sera, tünel vb) yaprak uygulamalarında dozaj %30 oranını geçmemelidir. Günün en serin saatlerinde uygulanmalıdır. Çiçekçilikte çiçekler mevcut iken uygulamayınız.

UYUMLULUK

ALGA CIFO 3000, mineral mineral yağlar, yağ bazlı ilçlar, dodine, phosetyl-AL ve Triforin haricinde diğer Cifo ürünleri ve zirai ilaçlar ile tavsiye edilen dozajlarda karıştırılabilir. Yine de ön bir karışabilirlik testi yapılmasını tavsiye ederiz.

AMBALAJ

1 LT - 10 LT-20 LT-1000 LT

1 Lt = 1,25 Kg

 

q