Bayilerimizin Dikkatine !

Bayilerimizin Dikkatine !

Gübrelerin Piyasa Denetimi ve Gözetimi Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik

Organik ve Kimyevi Gübreler ile ilgili yönetmeliğe Ek Denetim Yönetmeliği getirilmiş olup 05.02.2016 (Cuma günü)

29615 saylı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Ek yönetmelikte belirtilen ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda dikkatinize sunulmuştur;

1.) Gübre Satan Bayilere Gübre Dağıtıcılık Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu belge Gübre satmak  isteyen gerçek veya

Tüzel Kişilerin gerekli alt yapıları oluşturduktan sonra bağlı bulundukları Tarım İl Müdürlüğü tarafından kendilerine verilecek bir belgedir.

Bu belgeyi almayan gübre dağıtıcıları artık satış yapamayacaktır.

2.) Gübre Dağıtıcılık Belgesine sahip firmalarda  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Lisans Belgesi almış firmaların Tescilli Gübrelerini satacaklardır. 

3.) Gübre Üreten ve İthal eden firmalar da ürünlerini yalnız Gübre Dağıtıcı Belgesine sahip firmalar vasıtası ile piyasaya arz edebileceklerdir.

4.) Gübre Üreten ve İthal eden firmalar tescil ve parti numarası yer almayan ürünlerini piyasaya arz etmeyecekler.

Gübre Dağıtıcılık belgesi almak için Yönetmelikçe 05.02.2016 - 05.05.2016 tarihine kadar 3 aylık bir geçiş süresi verilmiştir. Bu tarihe kadar Gübre Dağıtıcılık

Belgesini almayan Gerçek veya Tüzel kişilerin sattığı gübreler iş yerinde yedd-i emin'e alınıp üreticisine iade edilecektir.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis

q